Oproep tot Samewerking

Ons as die AWB wil graag met alle regse groeperings in gesprek tree.

Ons rede is as volg.

Ons kan nie langer die toestand wat huidiglik heers in ons land net meer aanvaar nie. Ons kan nie net stil sit en niks doen nie. Ons stem moet gehoor word en dit moet die stem van ons volk wees want ons het nie die mandaat om namens ander verdrukte patriotte soos ons te praat of dinge doen nie. Ons het elk een van u nodig want die tyd van tweespalk is lankal verby.

Indien u deel van hierdie samewerkings inisiatief wil wees stuur asb n e pos na steynvr@webmail.co.za of rustenburgawb@gmail.com toe met u organisasie se naam en kontak besonderhede asook afgevaardigdes wat die organisasie sal verteenwoordig. Hierdie is nie n oproep om lid te word nie. Dit is n oproep om deel te wees van ons vryheid s idiaal en die oorlewing van ons blanke boerevolk. Ons sper datum is die 25e Junie sodat ons n dringende vergadering kan hou voor die 6e Julie 2017.

Ex Initate Vires. Een Dragt Maakt Magt.