Volksraad Verkiesing Kommissie – Stem!

Geagte Kiesers,

Kiesers wie nie by een van die stemvergaderings hulle stem kon uitbring nie, is welkom om dit aanlyn te doen by die volgende skakel: http://vvk.co.za/Stem/

ID-nommers sal nagegaan word om te verseker dat elke kieser slegs 1 keer stem.