Herdenking van die Volkstigting

DIE PAARDEKRAAL FEESKOMITEE

U word vriendelik uitgenooi na ‘n herdenking van die Volkstigting aan die Suidpunt van Afrika.

Dit sal plaasvind op Van Riebeeckdag op

6 APRIL 2018 OM 18:30

by die Paardekraal Feesterrein

Die program sal bestaan uit ‘n kort spreekbeurt deur Mnr. Paul Kruger oor Van Riebeeckdag en die Gelofte van 1654.

Daarna sal ‘n erediens gehou word. Ons sal om 20:00 saam koffie drink.