AWB vergadering op 12 April 2018

Hiermee kennis dat daar ‘n algemene AWB vergadering sal plaasvind op 12 April 2018, stiptelik om 18:30.

Die vergadering sal plaasvind te Firwood Sports Klub in Northdene, Durban.

Alle AWB lede asook belangstellendes in die Durban en omliggende gebiede word versoek om die vergadering by te woon.

Skakel na kaart: https://goo.gl/maps/Z9WC1NHqpaq