Kennisgewing: Kranslegging 7 April 2018

Vanweë omstandighede buite ons beheer, sal die kranslegging  wat
op 7 April 2018 te Ventersdorp sou plaasvind nie voortgaan nie.

Ongelukkig is die kranslegging afgestel asgevolg van baie reën op die plaas in Ventersdorp.
Dit maak dat die paaie nie met gewone voertuie daar kan ry nie. Ons sal wel n datum aankondig vir die kranslegging in die toekoms.
Ons se hartlike dank aan al ons mense wat die geleentheid wou bywoon.