Keneth Andre Terblanché

In herhindering aan n boer wat baie gemis sal word deur sy familie en kamerade.

Tot weer siens Keneth Andre Terblanché

30 Augistus 1955 – 17 Oktober 2019