AWB MEDIA VERKLARING – WAPENONTEIENING

Die voorgenome implementering van Wetgewing, en ander pogings wat aangewend word, om persone wat beskik oor lisensies om ‘n wapen te mag besit en te gebruik, van hulle wapens te ontneem op slinkse en slu wyses word deur die AFRIKANER WEERSTANDSBEWEGING (AWB)  ten sterkste veroordeel en geminag.

Ons woon in ‘n land waar daar meer as 20,000 moorde per jaar gepleeg word.  Misdaad in die Republiek van Suid-Afrika is totaal en al buite beheer en kan die Suid-Afrikaanse Polisie Diens dit nie beheer en onder bedwang kry nie.  Plaasmoorde is aan die orde van die dag en van die wreedste denkbare metodes word gebruik om Landbouers en hulle naasbestaandes op die wreedaardigste moontlike wyses te moor, te verkrag en te skend sedert 1994. Polarisasie van blankes word aangevuur en aangehits deur senior politici van die land sowel as van die Opposisiepolitiekepartye in die Parlement.  Die blankes in die land word uitgekryt en beskryf as “KOLONIALISTE” as sogenaamde “IMMIGRANTE” as “SETTLERS”en as die “ROWERS” en “DIEWE” van landbougrond.  Die grootste verlies van vuurwapens tesame met ammunisie vind plaas by die veiligheidsmagte van Suid-Afrika en wel by die SAPD en die SANW.  Daar is ook vele bewyse wat bestaan dat lede van die Veiligheidsmagte betrokke is by misdaad, soos plaasaanvalle, transito rooftogte van geld en vele meer.  Wapens van die Veiligheidsmagte asook vuurwapens wat reeds ingehandig is vir vernietiging, deur wettige eienaars, word deur die misdadigers gebruik as onwettige en ongelisensieerde vuurwapens om hierdie aksies uit te voer.

Met die voormelde inagenome is daar nou pogings en dreigemente om die eienaars van wettige vuurwapens hulle reg op die besit en gebruik van hulle wapens te ontsê en te ontneem, en selfs in gevangenisse te laat opsluit.

Met die huidige stand van sake in die land is daar nie ‘n manier hoe wettige vuurwapen eienaars van die AWB hulle wapens kan of sal terug handig aan die SAPD nie.   Daar word voortdurend ‘n beroep op AWB lede gedoen om binne die wette handel en te wandel.

As die ANC, wat tans die Regering van die dag is, wet te wil implementeer wat teen die verloop van die huidige Grondwet van die land is, sal die AWB dit nie erken nie.  Die huidige Grondwet van die land bepaal uitdruklik dat elke wettige burger en inwoner van die land oor die reg beskik om sy lewe te mag BESKERM. In die Handves van Menseregte, Hoofstuk 2 van die Grondwet, wet 108 van 1996, wat geinkoporeer is in die Grondwet van die RSA, word dit duidelik en breedvoerig omskryf dat elkelandsburger die reg het op menswaardigheid en dit dus kan beskerm. Verder dat daar nie teenoor ‘n persoon wat ‘n burger van hierdie land is gediskrimineer mag word nie.

Mnr Malema van die EFF maak uitsprake dat: “ ….die slagting van blankes nie nou gaan plaasvind nie …. ”Uitsprake deur senior ministers van die Regering en selfs voormalige Presidente van die land huldig dieselfde strekking. Hierdie tipe van  uitsprake bring ‘n gevoel van onrustigheid, bedreig en geintemedering by sommige landsburgers tuis.

Om hierdie rede ag die AWB se Uitvoerende Raad dit dwaas en onbedag om enigsins van ‘n wettig gelisensieerde wapen ontslae te wil raak.

Die oorgrote meerderheid van misdaad in Suid-Afrika word met onwettige wapens deur misdadigers gepleeg.

Die Owerheid word gemaan om versigtig te wees met uitsprake en die moontlike implementering van wetgewing om van wettig gelisensieerde wapens van burgers van die land onregmatig te wil terug neem om rede die Grondwet van die RSA  en die Internasionale Reg dit voorstaan dat elke burger van die land die reg het om sy eiendom en sy lewe te mag beskerm.

Daar bestaan vele bewyse dat hulle wat onsbeskuldig en beswadder aandadig is aan die Volksmoorde in ander lande.

Dit word wyd en algemeen in die media verkon dig dat : “Africa’s most endangerd species – the white farmer “ tans onder beleg is.  Hierdie gaan aanleiding gee tot ‘n tekort aan voedsel sekerheid wat verder gaan lei tot hongersnood en ‘n drastiese toename in misdaad,  weens mense se strewe na oorlewing.

Die AWB sê prontuit ons kan nie ons wapens inhandig nie.  Maar as gevolg van die bogenoemde stellings sê ons nou ons sal nie en gaan nie ons wapens aan misdadigers oorhandig nie.

Die AWB wil met niemand in konflik wees nie.  Die AWB wil met niemand in ‘n geveg betrokke wees nie.  Die AWB wil net dat sy lede en ondersteuners oor  die reg beskik  om hulle self te beskerm,  hulle lewens en hulle eiendom en die van hulle naasbestaandes.  Maar as daardie reg van ons weggeneem wil word, of gaan word, dan sal die AWB sê: Ons sal nie ons wapens inhandig nie.  Wie gaan ons beskerm?  Die SAPD is nie bevoeg om die burgers van die land in veilige omstandighede te laat voortleef nie en daarmee saam kan en wil hulle nie toesien tot vreedsame naasbestaan van die burgers van die RSA nie.  Die SAPD is hoogs omstrede weens hulle betrokkenheid  by plaasaanvalle en misdaad van self kontant transitorooftogte.

Die AWB is genoodsaak om in die bres te tree vir die nageslag, of daar sal nie een wees nie.

Die AWB wil dit weereens beklemtoon dat Internasionale Wette en die Internasionale Reg, sowel as die Grondwet van die RSA maak uitdruklik daarvoor voorsiening dat ‘n persoon homself en sy eiendom kan en mag beskerm, tydens geweld, tydens volksmoord en tydens enige misdaad van welkeaard ookal.

Die AWB en sy ondersteuners staan op die kantlyn en is nie betrokke of ‘n party tot die konflik nie.  Maar indien daar ‘n aanslag op ons mag wees  wil ons onsself daar kan verdedig en beskerm met wettig gelisensieerde vuurwapens.  In hierdie verband streef die AWB en sy ondersteuners daarna  om wetsgehoorsame burgers te wil wees.  Om nie soos die misdadigers en ongehoorsame persone met onwettige en ongelisensieerde vuurwapens op te tree nie.

Waar het die AWB se lede, wat hoogs gedissiplineerd is,  die afgelope 10 tot 15 jaar enige moord gepleeg?  Of was hulle betrokke by transito rowe, misdaad of korrupsie?  Die AWB lede weerhou hulle van aanranding op onskuldige persone. Misdaad, korrupsie, aanranding, verkragting, handeldryf in mensehandel, transito rowe en ander misdaad is nie in die styl van die AWB nie.

Met die onfeilbare skoon rekord van hierdie Beweging waaroor dit beskik en sy strewe om slegs sy lede paraat te kry deur die beskerming van huis en haard toe te pas  en nou sy lede wederegtelik te wil ontneem van sy konstitusionele reg om ‘n vuurwapen te mag besit om sodoende sy lewe en eiendom te mag beskerm, dit in stryd is met die Internasionale Reg.

Om die WETSGEHOORSAME burgers van hierdie land onregmatig te ontwapen – Daar is nie ‘n manier nie!!! Ons sal dit teenstaan en met alles tot ons vermoë bestry en beveg.

Generale Staf en Uitvoerende Raad

AWB

07/02/2020