GEDAGTE VIR VANDAG 6 MAART 2024

‘N HEMELSE KROON

Die mens wat sy kruis elke dag dra,

ontvang eendag ‘n hemelse kroon –

onthou, daar kan geen verlossing wees

as God se liefde nie in hom woon.

Die regverdige word geseën.

Spreuke 10:6

Streef vandag na hoër en beter

dinge, bid sonder ophou en

hou vas aan die geloof en liefde

wat slegs God jou kan gee.