GEDAGTE VIR VANDAG 14 MAART 2024

VRIENDSKAP

Ek wil vir ander

‘n vriend wees. Heer,

en terselfertyd ook,

hulle vriendskap waardeer.

‘n Gesant op wie jy kan

staatmaak, stel sake weer reg.

Spreuke 13:17

Wees dankbaar vir die

kosbare geskenk van vriendskap.