GEDAGTE VIR VANDAG 18 MAART 2024

GOD WIL JOU HELP

Moenie probeer om alleen te staan –

dis dan dat jy struikel en val,

steek jou hand na God toe uit,

Hy wil jou help … en Hy sal!

My seun, jy moet luister na die

onderrig wat jou Vader jou gee.

Spreuke 1:8

Vra God om jou vadag by

te staan. Met Hom aan jou sy

kan jy enige uitdaging aanvaar.