GEDAGTE VIR VANDAG 25 MAART 2024

GOD WIL JOU NABY HOM Hê

Die wonder van herfs wat jy elke jaar

in hierdie tyd so oorvloedig ervaar,

is God se manier om vir jou te sê

dat Hy jou graag naby Hom wil hê.

Die aarde is vol van u troue liefde,

Here. Leer my u voorskrifte.

Psalm 119:64

Wees vandag dankbaar vir God

se onmeetbare liefde en sensitief

vir alles wat Hy vir jou sê.