GEDAGTE VIR VANDAG 3 APRIL 2024

PSALMS 10

OORDEEL TOG DIE GODDELOSES

Die vromes roep om hulp teen hoogmoedige vyande

1 Waarom staan U so ver weg, Here?

Waarom trek U U terug in tye van nood?

2 Die goddeloses is vol van hulleself, hulle vervolg ‘n hulpelose man.

Laat hulle gevang word deur die sluwe planne

wat hulle self uitgedink het.

3 Die goddelose verlustig hom nou al

in wat hy hoop om in die hande te kry.

Die een wat hom wil verryk ten koste van ‘n ander,

wens homself by voorbaat geluk.

Hy verag die Here.

4 Neus in die lug sê hy:

“God vra tog geen rekenskap nie!”

In al sy planne is daar geen plek vir God nie.

5 Dit gaan mos altyd goed met wat hy aanpak.

U oordele is vir hom te ver weg, buite sy gesigsveld.

Hy snork met veragting oor al sy vyande.

6 Hy dink: ek sal nie wankel nie

en die ongeluk sal my nooit tref nie.

7 Hy lê ‘n vloek op almal,

hy onderdruk en bedrieg,

hy bedink onheil en onreg.

8 Hy lê onskuldiges voor agter die heinings

en vermoor hulle in die geheim.

Hy loer rond in die donker.

9 Hy lê op die loer in ‘n wegkruipplek soos ‘n leeu agter ‘n bos,

hy lê op die loer om die hulpelose te vang.

Hy vang hom en trek hom vas in sy net,

10 hy slaan hom dat hy inmekaar sak.

So kry hy die arme mens in die hande.

11 Hy sê vir homself:

“God steur Hom nie daaraan nie,

Hy kyk weg,

Hy sal dit nooit raaksien nie.”

12 Kom tog, Here! Toon u mag, o God!

Moet die hulpeloses tog nie vergeet nie.

13 Hoe durf die goddeloses God verag

en reken Hy sal hulle nie uitvind nie?

14 En die hele tyd het U dit gesien, die lyding en verdriet.

U let daarop en maak daar ‘n einde aan.

Op U verlaat die ongelukkige hom,

ook vir die weeskind is U ‘n helper.

15 Verbreek tog die magsgreep van die goddelose en van die misdadiger,

straf sy misdade!

Moenie een enkele van sy misdade verskoon nie.

16 Die Here bly altyd koning,

die vyande is uit sy land verdryf.

17 U het die gesmeek van die hulpeloses gehoor, Here.

U gee hulle nuwe moed.

U verhoor hulle gebed.

18 U behartig die regsaak van die weeskind en van die mens in nood,

sodat niemand op aarde langer in vrees hoef te lewe nie.