GEDAGTE VIR VANDAG 8 APRIL 2024

BELOFTE EN BEDREIGING UITGEPREEK BY DIE TEMPELPOORT.

JEREMIA 5:20-21

20 Verkondig dit in die huis van Jacob, en laat dit hoor in Juda en sê:

21 Hoor dit tog, o dwase en verstandelose volk, wat oë het, maar nie sien nie:

wat ore het, maar nie hoor nie!

JEREMIA 6:17-19

17 Ek het ook wagte oor julle gestel en gesê.

Luister na die geluid van die basuin, Maar

hulle het geantwoord; Ons wil nie luister nie.

18 Daarom, hoor, o nasies! En weet, o

vergadering, wat onder hulle is!

19 Hoor, aarde! Kyk, Ek bring onheil oor

hierdie volk, die vrug van hulle planne;

want na my woorde het hulle nie geluister nie

en my wet, het hulle verwerp.