Author Archives: admin

Geloftedag 16 Desember 2017

Program vir die Gelofte diens by Sikelele.

07h00 Vroe’e oggend biduur by gedenkmonument
08h00 Selfsorg ontbyt
11h00 Afle van gelofte met geloftediens
11h30 Feesrede deur leier van awb Steyn von Ronge
12h00 Pouse
12h15 Toespraak geskiedenis van terein en gelofte Komandant Genl Chris van Wyk.
13h00 Selfsorg middagete en ontspan.
Braai geriewe is beskikbaar.

Plek: https://goo.gl/maps/q1xgKsfYhA12

Navrae (kantoor):  018 264 3669 of epos mtb@telkomsa.net

 

ALGEMENE LEDE VERGADERING

Alle offisiere,  manskappe sowel as belangstellendes!

Saterdag 11 November om 09H00 algemene lede vergadering te HOLFONTEIN, in volle uniform indien moontlik. Selfsorg en bring asseblief eie stoel en sambreel.  Geen drank sal toegelaat word gedurende die vergadering nie.

Leier Steyn von Rönge en die Generale Staf sal die vergadering toespreek.  Geen onwettige wapens nie en alle wapens moet in holster gedra word volgens wet.

Boeregroete en sien u daar!

Navrae: 018 264 2516

Dopamien Verslawing

’n Tyd gelede skrik ek wakker met die vraag:  Hoekom moet skoolgeld betaal word vir die implementering van “IT”?  Ek is op die Beheerraad van ’n Hoërskool hier op ons dorp en  “IT”  is my portefeulje. Ons het ons beywer om te kyk wat die beste manier is sal wees om tegnologie in te span in die leerproses.

Ek en ’n vriend het besluit om ’n kongres aan te bied en kundiges gekry om met die onderwysers te kom gesels oor “IT” in die onderwys. Dit was ’n baie suksesvolle kongres wat in die Lord Charles hotel gehou is. Die Minister van Opvoeding van die Wes-Kaap, senior amptenare van die WKOD en  van die Universiteit van Stellenbosch, het insette gelewer oor die onderwerp.

Ek het sterk gevoel dat daar ook iets gesê word oor die invloed wat “IT” op die leerling kan hê.  In my voorbereiding kry ek te doen met die werk van Brad Huddleston, skrywer van die boek: Digitale Cocaine. Hy sê onder andere dat 2 uur se intense gaming gelykstaande is aan een strepie kokaïen snuif.

Hy verduidelik dat die gevoel van genot wat ’n mens kry van gaming of enige ander aangename aktiwiteit afkomstig is van dopamien wat deur ’n hormoon in die mens se brein afgeskei word. Die kyk van pornografie, dwelmmisbruik en omtrent alle ander afhanklikhede, skei dopamien in ’n mens se brein af en gee dan die “lekker gevoel.”

Die probleem is dat die brein die mens beskerm teen té veel dopamien en dan rig hy ’n versperring op. Om volgende keer weer dieselfde gevoel van genot te kry, moet daar nou méér van die pornografie gekyk word, méér dwelms gebruik word of méér gedoen word van wat ook al die dopamien aktiveer.

Dit is dalk nou ’n baie teoretiese of biologiese verduideliking van afhanklikheid, maar dit is presies wat die oorsaak is waarom mense genot op verkeerde plekke soek. Ons brein beskerm ons, maar omdat ons nie wil luister nie, doen die mens net nog meer en in die proses verval hy of sy in afhanklikheid.

En dit is presies wat Paulus voorspel:… En dan is daar mense wat nooit genoeg kan kry nie. Hoe meer hulle het, hoe meer wil hulle hê.  Asof dit hulle god is, wy hulle al hulle tyd en energie daaraan om net al hoe meer in die hande te probeer kry.

Partykeer kan ons tog so dom wees. Dit laat dink my aan die liedjie van Johnny Lee wat sing: I was looking for love at all the wrong places, looking for love in too many places… Ons soek vir liefde of vreugde of erkenning of wat ook al op verkeerde plekke en dan verstaan ons op die ou end nie hoekom alles uitmekaar val nie.

As ons ons lewe met verkeerde dinge vol maak, of dit nou seks of pornografie of geld of mag is, is daar nie plek vir God nie.  Sonder dat ons dit besef, neem die dinge ons lewe oor en God word uitgeskuif. Die vreemdste van alles is dat mense dan op die ou end na God roep en nie kan verstaan hoekom God nie daar is nie.

Hier is ’n groot waarskuwing: Bly weg van die dinge waar God nie is nie. Dit is ’n pad van selfverwoesting. En nee, dis nie altyd die erge dinge nie. Kyk maar net na die gewone dinge wat God na die uithoeke van jou lewe druk  Raak ontslae daarvan.  Maak tyd en ruimte vir God. Dan sal dit goed gaan met jou, al die dae van jou lewe.

Teks:  Kolossense 3:5-6

Om oor na te dink:  Wat neem God se ruimte in jou lewe?  Hoe moet jy dit uitkry?  Is daar iemand wat jy moet help?

Gebed:  Vader, die vyand gebruik subtiele maniere om ons van U te vervreem. Maak ons asseblief bewus van die gevare van enige iets wat ons tyd en aandag van U wegneem. Amen.

Shalom
Gerjo Ben

Makapan Leef Weer

Geskryf deur oom Buks Barnard.

 

Op 25 Oktober 1854 het die beleg van Makapansgrot naby die teenswoordige Potgietersrus begin. Hierdie strafekspedisie teen Makapan het gespruit uit ‘n aantal grumoorde op Boeremense in September 1845.

 

Langs die destydse trekpad na Soutpansberg het daar twee stamhoofde gewoon – Makapan en Mapela. Net soos sy geestelike nakomelinge en bewonderaars langs die N1 honderd-ses-en-vyftig jaar later, het Makapan homself verryk deur tolgeld van reisigers te ontfutsel. Die reisigers op pad na die noorde moes met gewere en kruit betaal, en dié na die suide met ivoor en velle.

 

In die winter van 1854 kon Makapan en Mapela se jagters nie genoeg olifante na hulle smaak doodmaak nie. Hulle toordokter het gesê hy het die organe van ‘n dapper man nodig om medisyne vir die jagters te maak.

 

Mapela het die bobaas jagter, Hermanus Potgieter, genooi om te kom olifante jag. Sy trawante het Potgieter se trek op slinkse wyse oorval en uitgemoor. Hermanus Potgieter self is lewend afgeslag. Die toordokter het van sy hart en niere medisyne gemaak.

 

Hierdie was ‘n algemene gebruik onder barbare. Die Basoetoes het ook die dapper Louw Wepener se hart opgeëet nadat hy gesneuwel het. Vandag nog hoor ‘n mens dikwels van moetiemoorde.

 

Makapan was beïndruk met Mapela se moorddadigheid en wou hom oortref. Daarom het sy bende die niksvermoedende Markus Venter, wat wou kom tol betaal, en sy seun vermoor.

 

Dit het hulle moordlus aangewakker sodat hulle ‘n trekgeselskap by Moorddrif uitgemoor het. Die ses kinders se koppies is teen twee groot kameeldoringbome papgeslaan.

 

Hierdie barbaarsheid het ‘n strafekspedisie teen Mapela en Makapan ontlok. Die twee moordenaars en hulle bendes het met vee en graan in die grotte by Makapansgat ingevlug en die kommando het hulle beleër. Die beleg het van 25 Oktober tot 21 November 1854 geduur.

 

Op 6 November 1854 het ‘n koeël uit die grot kommandant-generaal Piet Potgieter getref en hy het dood van die krans af voor die grot geval. Die jong veldkornet, Paul Kruger, het sy leier se lyk onder hewige geweervuur vanuit die grot gaan haal sodat die barbare dit nie ook kon vermink en misbruik nie.

 

Vandag is daar weer ‘n tolpad waar Makapan reisigers met sy tolheffings uitgebuit het.

 

Vandag word onskuldige en niksvermoedende blankes weer gereeld oorval, gemartel, vermink en vermoor.

 

Vandag het ‘n regering wat met wrede maniere van terrorisme en halssnoermoorde aan bewind gekom het, Potgietersrus se naam na Mokopane verander om die barbaarse moordenaar, Makapan, te vereer.

Dit is reg dat die owerheid met dié naamsverandering wys waar sy bewondering lê, sodat elkeen kan weet watter strewes hy koester. Elke keer as ons die naam, Mokopane, hoor, moet ons onthou van die barbaarse wreedheid om kindertjies se koppe teen boomstamme stukkend te slaan. Elke keer as ons die naam, Mokopane, hoor, moet ons opnuut besef vir watter barbaarsheid die nuwe naamgewers bewondering het.

 

En elke mens wat homself beskaafd noem, moet weet dat hy elke keer wanneer hyself na Potgietersrus as Mokopane verwys, eer betoon aan ‘n uitbuiter, ‘n misdadiger, ‘n moordenaar en ‘n onmens.

 

Gaan jý Makapan vereer en laat voortleef?

 

AWB verklaring aangaande die beweerde sessesie van die “Verenigde State van Goeie Hoop”

Hierdie verklaring word uitgereik na aanleiding  van goed nagevorste informasie en  inligting deur die AWB se Hoof van inligting.

In die eerste plek is dit nie onbekend dat die Khoisan volk reeds lank ook streef na selfbeskiking nie, en het hulle al sedert  7 Julie 2002 aanspraak gemaak op erkenning  van selfbeskiking.

Hulle het in die onlangse verlede ‘n grondeis ingedien wat van die hand gewys is.

Sover ons kon vasstel tot op 25 September 2017 kon geen nuwe inligting of bewyse bekom word aangaande die huidige sogenaamde “Verdrag van Goeie Hoop” en of die “Verenigde State van Goeie Hoop”  behalwe dit wat op die sosiale media beskikbaar is nie.  Ook geen nuwe inligting aangaande hulle grondeis en erkenning om selfbeskiking nie, sowel as hulle doelwit vir die toekoms nie.

Hierdie dokumente is ook onderteken namens die Eurokaners.  Nou wie hierdie groepering ook al mag wees is ons nie bewus van nie, en wie hulle verteenwoordig het om die dokument  te onderteken  is tans ook onbekend aan ons.

Om sessesie te wil  pleeg vereis ‘n bepaalde proses, en is die AWB van mening dat daar nie behoorlik aan die proses voldoen is nie.  Daar moet aan bepaalde staatkundige bepalings  voldoen word.  Om rede daar nie bewyse bestaan vir die proses nie is dit te betwyfel  of aan die bepalings voldoen is.

In praktyk beteken dit om sessesie te pleeg, dit wil sê eensydige afskeiding binne staatsverband,  dat hierdie grondgebied beset moet kan word, sowel dat dit verdedig moet kan word.  Hier word beoog om sessesie oor   internasionale grense heen te pleeg, volgens dokumente in die AWB se besit.  Lande wat dit insluit is onder andere Namibië, Angola, Botswana, Lesotho en groot dele van Suidelike Afrika.

Wat verder kommerwekkend is, is die feit  dat die inwoners van die gesesseseerde gebied onderdane word en ondergeskik sal wees aan Khoisan Koning Khoebaba Calvin Cornelius III.    Verder word verkondig dat die aksie plaasvind in die naam van God Almagtig .   Ons as lede van die AWB en die Boervolk is net ondergeskik aan die Leierskap van God ons Skepper  en  ons Hemelse Vader, en niemand anders nie.

‘n Vreedsame proses word verkondig maar ‘n geweldadige poging word gepredik om onwelkome persone binne die bepaalde gebied te verwyder soos die ANC, EFF , BLF en andere.  Hierdie aksie gaan lei tot konfrontasie wat tot geweld en bloedvergieting  aanleiding gaan gee.

Sover dit  die AWB se kennis strek  is ons onbekend vir wie die mandaat gegee is om namens die “Afrikaner”  in die proses  betrek  te word, sowel as die   ander deelnemende partye.

Die Boere-Afrikaner Volksraad onder die leiding van die Volksraad Verkiesings Kommissie is al bykans 7 jaar besig met die proses van selfbeskiking  in ‘n eie grondgebied  vir die Boervolk en het tot hede nog geen finale uitslag in die proses behaal nie, alhoewel sekere doelwitte suksesvol bereik is.  Vir 300 jaar streef die Boervolk al na Vryheid.

Dit is die AWB se beskeie mening  dat hierdie eensydige sessesie proses wat van stapel   gestuur is grens aan Hoogverraad;   dieselfde  as die Mangaung verhoor te Bloemfontein  en die moontlike beskuldigdes etlike jare van tronkstraf in die gesig  kan staar.

Die AWB se ondersteuners basis is oor totaal  die hele Suid-Afrika versprei,  en uit die aard van die saak sal die leierselement van die AWB   na  die belange van die  lede van die beweging omsien in hoe verre dit hul veiligheid aangaan, en sal nie betrokke raak by aangeleenthede waar die veiligheid van lede bedreig word nie, soos blyk uit hierdie aksie.

Die “Afrikaner Gemeenskap” wie hulle ookal mag wees verwerp  ook   hierdie plan van geweldadigde aksie.

Oor die totale bestaanstydperk van die Khoisan is en was  hulle ‘n nomadiese volk.  Om ‘n gebied soos deur hulle voorgestel eensydig in besit te neem is volgens die AWB  nie haalbaar nie, alhoewel hulle moontlik oor honderde jare heen daaroor getrek het.

Die moontlikheid moet ook nie uitgesluit word oor watter invloed daar deur duistere “magte”  uitgeoefen word in hierdie proses nie, en watter moontlike rol deur  “hulle” gespeel word nie.

Die AWB is van mening dat hier net ‘n halwe waarheid verkondig word omrede daar in die verlede  wel  aanspraak was op selfbeskiking deur die Khoisan sowel as ‘n moontlike grondeis.

Die AWB doen ‘n beroep op sy lede om hierdie  as  ( “fake news”  en “hoax” )  vals berigte af  te maak  tot tyd  en wyl meer besonderhede verkry kan word wat die aangeleentheid kan bevestig.  Bewyse van onoordeelkundige besluitneming is hier aan die orde van die dag en spruit duidelik na vore in die dokumente wat deur die AWB ondersoek is.

Die AWB erken ook nie die ANC Regering van die dag nie,   waar misdaad en korrupsie hoogty vier nie.  Maar om volksvreemdes te ondersteun en  aan wie jy onderdanig moet wees,  is nie vervat in die Program van Beginsels soos deur die Leiers van die AWB  en sy lede onderskryf nie.

Die AWB is nie bereid om binne hierdie komglomoraat van rolspelers deel van te word nie.  Vryheid is primer ‘n doelstelling van die AWB – maar dan word ons regeer deur ons eie mense, in ons eie grondgebied en met  God alleen as ons Leidsman.

Die AWB doen ‘n beroep op sy lede en ondersteuners om kalm te bly in die huidige omstandighede,  u self  paraat te kry en voor bereid te wees teen die misdaad vlaag in die land wat tans heers.  Verder poog ons binne die AWB en ander alliansie vennote om soewereine Vryheid vir die Boervolk te beding.

Die AWB het die vinger op die pols deurmiddel van sy Adviesraad, beman deur kundige en wel deurwinterde persone,  om in tye van nood ‘n Gesamentlike Operasionele Sentrum te beman en van daar insedent bestuur toe te pas.

HOOG DIE VIERKLEUR
AWB
26 September 2017

SKOP VAS TEEN ONTEIENING

G’n onteiening  sonder betaling!

As die Regering dit goed dink om my grond of enige eiendom of bate te onteien (met of sonder vergoeding ) omdat ek ‘n “begunstigde van apartheid” is, dan moet hy alle belastings wat op hierdie grond betaal was – grondbelasting sowel as die inkomste belasting en BTW  (voorheen algemene verkoopsbelasting) aan my terugbetaal.

Volgens die Regering se eie mening en redenasie was hy dan ook ‘n begunstigde van apartheid deur hierdie belasting te aanvaar en te gebruik.

Die Regering tref geen onderskeid tussen die vorige eienaars  (wat  al lankal oorlede is) en vandag se eienaars van die grond nie en aanvaar net dat ons een en dieselfde persoon  is.  Ek aanvaar dus ook dat ‘n regering, ‘n regering is en tref geen onderskeid tussen hulle nie.  Daarom soek ek terugbetaling van al die belastings wat deur myself en die vorige eienaars van die grond betaal is.

Die hele probleem met die “grondkwessie” is dat mense in die eerste plek die propaganda  begin aanvaar dat ‘n regering die reg het om private grond  te onteien.  Stadig maar seker het hy miljoene mense se denke beinvloed en verander sodat die kwessie van onteiening nie meer  reg of verkeerd  is nie, maar hoe dit gedoen gaan word.   Stadig maar seker  is wette sonder te veel teenkanting aanvaar.  Nou bevind ‘n mens jou in die posisie om te moet onderhandel oor hoe goedkoop jy jou goed gaan weggee.

Ja, dit is maklik om te sê daardie tyd is lankal verby en ons moet konsentreer op die probleem  wat voor ons lê.  Ek  is egter van mening ons moet ‘n bietjie gaan stil sit en dink hoe ons hier gekom het,  voor  ons enige verdere skuiwe maak.  Ons moet besef hoe hierdie proses verloop het om seker te maak dat ons nie weer in ‘n rigting geskuif word sonder dat ons dit weet en eers later besef hoe vêr ons geskuif is nie.  Dit is deur net te aanvaar wat voor ons gesit word,  dat ons nou in hierdie huidige situasie beland het.

Ek vra myself nou en dan die  vraag af hoe swak ‘n mens is as hy nie teen ‘n swak regering kan of wil opstaan nie?  Daar is nog baie wat   aan die saak gedoen kan word as jy net bietjie dink.  Moet nooit die propaganda glo wat sê jy is magteloos nie.  Onthou altyd, dit is jou grond, jou belastinggeld, jou kos wat jy aan  die mark verkoop en jou kennis wat produksie moontlik maak.

Elke mens moet begin om persoonlik verantwoordelikhede te aanvaar.  Die dae  van stil sit en wag  vir iemand anders om iets te doen,  is lankal en vir altyd verby.  Ons moet eerder onsself afvra wat ons omtrent hierdie saak gaan doen.  Niemand anders is vir jou toekoms verantwoordelik nie.  Jy moet self besluit:  wil ek swem of wil ek versuip?   Jy is nie magteloos nie, inteendeel.

Die vraag is nou :  Hoe gaan jy jou kaarte speel ?

LBW OPINIONATED