Author Archives: admin

MEDIA-VERKLARING – VADERLANDSALLIANSIE

MEDIA-VERKLARING DEUR:  STEYN VAN RÖNGE – ONDERVOORSITTER VAN DIE VOLKSRAAD EN LEIER VAN DIE AWB
DATUM: 15 JULIE 2017
ONDERWERP: VADERLANDSALLIANSIE
KONTAKBESONDERHEDE
TELEFOONNOMMERS: 012 803 0712 / 084 250 2150 / 082 267 0364
E-POS ADRES: rustenburgawb@gmail.com

Op Saterdag 15 Julie 2017 is ‘n belangrike mylpaal op die vryheidspad bereik; toe die AWB as sameroeper opgetree het en met ‘n hele aantal volksorganisasies vergader het met die oog op eendragtige optrede in die stryd vir vryheid en veiligheid van ons volk.

Die byeenkoms wat in die Magaliesburg-omgewing plaasgevind het, was bygewoon deur leiers en afgevaardigdes van die volgende groeperings:

Die AWB (Afrikaner Weerstandsbeweging)

Die VVK (Volksraad Verkiesing Kommissie)

Die Orde Boerevolk

Die Boere Republikeine

Die Kommandokorps

Die Ware Boere Weerstandsbeweging (WBW)

Die Stormloopkorps

Die Federasie van Vrye Boere

Die EMM beweging (Eendrag Maak Mag)

Die Vryheidstryders

Die Deltagroep

Die Suidlanders

Die Volkseie Verootmoedigingsaksie (VEVA)

Die GKK (Geloftevolk Koördineringskomitee)

Kinders in Nood

 

Mnr. Steyn van Rönge, leier van die AWB, het as Voorsitter van die byeenkoms opgetree en die aanwesiges uitgenooi om vrylik hulle insette te lewer ten opsigte van samewerking tussen die groeperings betreffende die herwinning van volksvryheid en volksveiligheid. Hy het ‘n beroep op die aanwesiges gedoen om te fokus op onderlinge raakpunte eerder as verskille. Die aanwesiges het hulle insette tydens spreekbeurte gelewer en die oorgrote meerderheid het ingestem tot samewerking op die volgende basis:

  1. Dat die onderskeie organisasies elkeen hulle organisatoriese identiteite behou.
  2. Dat die onderskeie organisasies gaan saamwerk op volksveiligheidsterrein in ‘n alliansie met die naam “Vaderlandsalliansie”.
  3. Dat die onderskeie organisasies wat aan die Vaderlandsalliansie deelneem, die Volksraad (soos verkies deur fasilitering van die VVK) en die proses wat die Volksraad volg tot herwinning van volksvryheid, ondersteun soos wat etlike organisasies reeds die Volksraad steun.

Op voorstel van Mnr. Piet Rudolph van die Orde Boerevolk, het die beraad ook besluit dat die Vaderlandsalliansie ‘n volkstribunaal in die lewe sal roep waar aantygings en swartsmeerdery tussen volksgenote wat die vryheidstryd knou, ondersoek en bereg sal kan word.

Mnr. Van Rönge nooi alle organisasies wat nie die beraad kon bywoon nie en die inisiatief onderskryf, om deel van die Vaderlandsalliansie te word. Belangstellendes kan die skakelpersoon, Jerry Bezuidenhout kontak by: rustenburgawb@gmail.com of telefoonnommer 084 250 2150.

STEYN VAN RÖNGE.

 

 

LEIERSBERAAD

Geagte Meneer

Hiermee word u vriendelik uitgenooi na ‘n Leiersberaad van die Boervolk organisasies wat gaan plaasvind op Saterdag  15 Julie 2017 om 10h00 op die plaas Naauwpoort  (Sikelele  Konferensie Sentrum ) in die distrik van  Rustenburg NW.  D2730 pad indraai by plaas no  NV 17 .                        GPS   :  S25 ֯ 56.279     E27 ֯ 20.152

Organisasies word versoek om slegs  2 persone ( Leier en Onderleier ) af tevaardig na die eerste rondte van samesprekings.  Individue wat die verrigtinge gaan bywoon sal slegs oor  waarnemer   status beskik.

Samewerking en koördinering  tussen organisasies, en moontlike ander rolspelers  met die oog op veiligheid en die pad vorentoe sal die tema van bespreking wees.

Sien uit na u teenwoordigheid en insette  tot die aangeleentheid.

Bevestig  asseblief  u  teenwoordigheid  voor of op  Woensdag 12 Julie 2017 om 12h00  ten einde logostieke reëlings te finaliseer, by  awb@awb.co.za

Baie dankie,

Boeregroete.

Steyn von Rönge

Opleiding Oosrand Wenkommando

Lede het n leersame opleidings sessie gehad.

Kolonel Johan Swannepoel en verskeie instrukteurs het onder andere die volgende vakke aangebied:

 

Voertuig drils

Brand beheer

Konvooi lesings

Dril

Skiet opleiding

Grypsak

 

Na die opleiding was daar n heurlike potjie gemaak en almal het die uitgeputte liggaame gevoed.

Die bywoning was baie goed en almal het huistoe gegaan met die trots in hulle harte om te weet hulle is deel van ‘n organisasie wat streef om sy lede die beste opleiding in die land te gee.

Opleiding is beslis die alfa en omega van die AWB om sodoende ons mense voor te berei vir ovoorsienne voorvalle soos motor kapings, huis en plaas aanvalle asook die veiligheid rondom vuurwapens en die hantering daarvan.

Ons vra alle lede om julle gebieds bevelvoerders te kontak om die volgende opleidings kampe te kan mee maak in julle gebiede. Dit is van uiterse belang dat u ingelig en opgelei kan word deur ons span profesionele instrukteurs.

Sweepslag – 21 Junie 2017

Hello Almal

 

Wil net spog met n fondsinsamelings projek wat ons in die Oosrand aan gepak het en n baie goeie uitkoms gehad het. Gen. Piet Ciliers het vir ons musiek verskaf en ons het lekker gedans.

Ons het ons hele bedrag ingesamel vir Holfontein en Oosrand se skulde is betaal

 

Groete

 

Oosrand

Oproep tot Samewerking

Ons as die AWB wil graag met alle regse groeperings in gesprek tree.

Ons rede is as volg.

Ons kan nie langer die toestand wat huidiglik heers in ons land net meer aanvaar nie. Ons kan nie net stil sit en niks doen nie. Ons stem moet gehoor word en dit moet die stem van ons volk wees want ons het nie die mandaat om namens ander verdrukte patriotte soos ons te praat of dinge doen nie. Ons het elk een van u nodig want die tyd van tweespalk is lankal verby.

Indien u deel van hierdie samewerkings inisiatief wil wees stuur asb n e pos na steynvr@webmail.co.za of rustenburgawb@gmail.com toe met u organisasie se naam en kontak besonderhede asook afgevaardigdes wat die organisasie sal verteenwoordig. Hierdie is nie n oproep om lid te word nie. Dit is n oproep om deel te wees van ons vryheid s idiaal en die oorlewing van ons blanke boerevolk. Ons sper datum is die 25e Junie sodat ons n dringende vergadering kan hou voor die 6e Julie 2017.

Ex Initate Vires. Een Dragt Maakt Magt.

Landsberaad 12-14 Mei 2017

Landsberaad 12-14 Mei 2017 te Ottosdal plaas Holfontein.

Alle offisier en manskappe moet asb bywoon.

Almal se gesinne, families en vriende is welkom.

Kampgeriewe is gratis en die naweek is ‘n self sorg geleentheid.

Bring eie kamp stoele en hout vir vure aangesien die aande bitter koud kan word.

Ligte eetgoed en koeldrank is te koop.

Maak seker u het alles vir die naweek want die naaste winkels is 10km van die terrein.

Die Leier en Generale staf sien uit om u almal daar te sien.

Enige navrae skakel die kantoor by 0182643669 of 0182642516 gedurende kantoor ure 08H00 – 16H00
Boere groete

Program vir die Landsberaad.

Vrydag:( 12 Mei)
15:00 – 17:00- Aankoms te Holfontein.
18:00 – 21:00 – Aandete – Vetkoek en vleis ( R20.00)
Koffie (R5.00) ( deurlopend)

Saterdag: (13 Mei)
Ontbyt: 07:00 – 8:00 – Pap en Kaiings (R25.00) / Pap en Melk. (R10.00)

09:00 – Vlagparade
10:00 – Landsberaad begin.

13:00 – 14:00 – Middagete.
Worsbroodjies (R20.00) / Sop (R10.00).
14:00 – 16:45 – Verdere verrigtinge.
17:00 – 21:00 – Aandete beskikbaar. Potjiekos (R50.00).

Sondag: (14 Mei)
07:00 – 08:00 – Koffie.
08:00 – Kerkdiens