Die AWB Lied

Hoor die geknars

Hoor die geknars

Hoor die geknars van voete op mars

Hoor die gedreun Hoor die gedreun

Hoor die gedreun oor velde heen

Stryders op mars, ideale vervars

Wat skyn en verraad met veragting haat

Brandende vuur wat geen knegskap verduur,

Maar gebore uit liefde en smart

Bied ons weerstand, so gloeiend,

gebrand in ons hart

O mag God ons bewaar

met die trek van die laer,

om ons strydende land te bewaar

Ons sal werk, ons sal groei

Ons sal veg, ons sal bloei,

vir ons ou boere land.

Geskryf deur: Eugene Terre Blanche