Geloftefeeste 2016 - n lys van plekke waar Geloftefeeste gehou word

 

Paardekraal Geloftefees program 2016 - word gehou by die Paardekraal monument

VOORLOPIGE PROGRAM VIR 16 DESEMBER 2016:

Te Holfontein gronde, Ottosdal

07h00 - Vroeë biduur

09h00 - Koffie en tee breek

10h00 - Praatjie oor die Paardekraal Gelofte en die verbintenis aan die Bloedrivier Gelofte

11h00 - Aankoms van predikant en spreker met kar en perde asook wa en osse

11h15 - Diens deur Ds. Arno Nieuwhof, APK Stella

12hoo - Feesrede deur Kol Chris van Wyk, afgetrede bevelvoerder van Geniekorps, SAW

13h00 - Ligte middagetes (koue vleis en slaai) te koop teen R 60; snoepie sal deur die dag oop wees om verversings te koop; heerlike swemgeriewe beskikbaar

18h00 - Aansteek van staan vure en saamkuier

20h00 - Pap en tamatiebrede beskikbaar, bring ASSEBLIEF u eie vleis om te braai

 

Dr. H.F. Verwoerd  word vereer op die 6de September 2016, volg die skakel en deel in die verrigtinge.  Bespreek vroegtydig by Chantal:  079 740 7214.

Media verklaring 16 Julie 2016

foto 6

NUUS UIT ONS GELEDERE


27 Mei 2013

Slag van Donkerhoek-fees 8 Junie 2013 te Die Pos, Donkerhoek


Program

10:00 Opening
10:15 Perdevertoning
11:00 Feesrede – Mnr Andries Breytenbach
11:30 Afrikana Veiling
12:00 Sunette Bridges optrede
12:30 Boeresport
13:00 Coenie Hanekom optrede
15:00 Afsluiting

Stalletjies en veel meer!

Slag van Donkerhoek

Dit is ‘n wintersdag op die Hoëveld in Junie 1900. Pretoria het ‘n paar dae vroeer, op 5 Junie, oorgegee aan die Britse magte onder aanvoering van Lord Roberts. Paul Kruger en sy Volksraad het reeds Pretoria ontruim en ‘n tydelike regeringsetel te Machadadorp ingestel. Die Boere was moedeloos en baie het die stryd gewonne gegee en oorgegee.
Paul Kruger het egter sy geloof behou en met die aanmoediging van Pres Steyn, Generale Christiaan die Wet en Louis Botha en ‘n kern van vasbeslote offisiere en burgers is die stryd voortgesit.


Die Britse magte het vanaf Pretoria, Pres. Kruger en sy gevolg agternagesit. Om Pres. Kruger as gevangene na Pretoria terug te bring, sou die oorlog vir Engeland tot ‘n triomfantlike einde bring.
Maar die sou die Boeremagte ten alle koste wou verhoed: Die Boere het hulle gevolglik opgestel in ‘n front met Genl de la Rey se magte in die noorde te Boekenhoutkloof en Genl Botha se magte ingegrawe op die eskarpement op die plase Donkerhoek en Kleinfontein tussen Franspoort en Diamond Hill.

Die Britse magte het op 11 Junie 1900 ooswaarts opgeruk in ‘n halfmaan onder aanvoering van Lt-Genl French in die noorde oor die Pienaarsrivier, Lord Roberts in die middle met roetes deur Franspoort en Pienaarspoort en Lt-Genl Hamilton in die suide deur Swawelpoort en Tierpoort verby Seinheuwel, Klipkoppies en Boschkop en die stellings van die Boere begin bombardier.

Die Britse magte het bestaan uit 14 000 man en hulle artillerie uit 66 veld kanonne en 6 swaar kanonne. Daarteenoor het die Boere slegs 6 000 man gehad met 22 kanonne en een Longtom.

Onder die oormag het die Boere teruggeval na die hoogste kop op die plaas Kleinfontein, genaamd Diamond Hill, waar die beslissende “Slag van Donkerhoek” ( in Engels “The Battle of Diamond Hill” ) op 12 Junie 1900 gelewer is. Ten spyte van die oormag, het die Boere hier die Britse mag verslaan met weinige verlies aan eie kant.

Hierdie oorwinning, meer as enigiets anders, het weer die Boere moed om die ongelyke stryd voort te sit en het gelei tot hernude toetredes en guirilla oorlogvoering wat die magtigste moondheid van die tyd vir amper nog twee jaar sou weerstaan.

Vandag, meer as honderd-en-veertig jaar later, is die plaas wat oorspronklik in 1852 (slegs 14 jaar na die Groot Trek) deur ‘n ene Botha, bokboer en eertydse eienaar en bouer van die Pioniershuis te Silverton gekoop is, nog ‘n stille getuie van ons volk se vroeë geskiedenis.


In Desember 1938, vertrek die oorspronklike wa van dieselfde Botha vanaf Kleinfontein as die “Bloedrivier Wa” vir die 100 jarige Groot Trek vierings na die Voortrekker Monument.

“Nasionale gedenkwaardigheid”

Op 8 Junie 1985 word die Diamond Hill begrafplaas, wat van die grafte bevat van die Britte wat in die slag gesneuwel het, tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar. Op 16 Desember 1988 trek 60000 volks-genote in seker die grootste demonstrasie van Boere- Afrikanereenheid saam op die plaas Kleinfontein vir die 150 ste jaar vierring van die Groot Trek, terwyl die donker wolke van ‘n oorname van die land deur die Afrika meerderheid en die verlies van ons volksvryheid reeds
aan die oplaai is.

In November 1991 word te hore gekom dat weens finansiële redes , die Kleinfontein-plaas uit die besit van ‘n volksgenoot, en mees moontlik in die besit van vreemdes sou val. Die historiese plaas moes dringend vir die volk gered word!
Kleinfontein word Volksbesit!

Op 5 Augustus 1992, met slegs twee aandeelhouers word voldoende borge aan die bank verskaf om dit van ‘n veiling weg te hou en is Kleinfontein Boerderybelange gebore.

Besoek ook die webblad by: http://donkerhoekfees.co.za/

 

15 APRIL 2013

 Hierdie gekry van Vaandel Uitgewers (www.vaandel.co.za)

VN berei moontlik voor vir Mandela se begrafnis

Sedert die plasing van die blog-artikel, VN magte reeds in SA (12/7/2012), het ons talle versoeke ontvang vir opvolg inligting met meer resente gegewens.

Ons het sedertdien verskeie berigte ontvang dat daar in Kimberley-omgewing 'n Fema-konsentrasiekamp bestaan, maar kon dit tot dusver nog nie bevestig nie. Indien van ons lesers dalk oor meer inligting (of selfs foto's) beskik, ontvang ons dit graag vir plasing op die blog.

Dat daar egter geheime Amerikaanse, Britse en selfs VN bedrywighede in Suid-Afrika aan die gang is, is lankal nie meer te betwyfel nie. Ons kry kort-kort berigte van betroubare bronne wat dit bevestig. Amerikaanse en Britse soldate in uniform is die afgelope tyd veral in Natal opgemerk, terwyl die VN op sy beurt by militêre operasies betrokke is.

Ook die Chinese het hulle reeds hier ingegrawe en soldate (mans sowel as vroue) ontvang militêre opleiding in en om Johannesburg, Bloemfontein, Durban, naby Sasolburg, en selfs in die Langkloof naby Mosselbaai.

Suid van Sasolburg is daar al sedert 2008 ’n Chinese vesting by ’n ou uitgewerkte myn. Die Chinese het ’n permit van die ANC regime bekom om 35 000 van hul landgenote daar te vestig. Groot hoeveelhede wapens word in reuse vraghouers op ’n Chinese plaas daar afgelewer. Dit sluit in mortier werpers, mortiere en grofgeskut. Hulle het ook die mineraalregte bekom vir ’n myn wat langs die pad na Petrus Steyn geleë is. Die ou hostelle en geboue op die terrein is opgeknap en dit is ommuur en omhein, en die terrein word streng bewaak en gepatrolleer. Die winkels word ingevolge ’n ooreenkoms met die ANC beset en befonds. In Sasolburg beloop die huur van so ’n winkel R12 000 per maand, maar die omset van winkeltjies regverdig nie eens die huurgeld nie. Ouer Chinese wat blykbaar offisiere is, word openlik gesalueer wanneer hulle in die nabyheid van die inwoners en winkels kom.

Die VN se teenwoordigheid hier kan ook nie meer betwis word nie; en tog swyg die media daaroor. Hoekom? Wat skuil agter hierdie opsigtelike militêre bewegings?

Dit blyk dat die wapenvervaardiger, BAE Land Systems se OMC-afdeling in Benoni ’n belangrike rol hierin speel. Dié firma is al jare bekend vir die pantserkarre wat hy vir die Suid-Afrikaanse weermag en polisiediens vervaardig. Van die bekendste make is die Casspir MKVI, die Mamba MK2, die Olifant MK2B en die Okapi bevelsvoertuig. Van hierdie pantsers gebruik SA ook vir sy sogenaamde “vredesoperasies” in Afrika en die witgeverfde voertuie is almal AU gemerk.

Dit het onlangs aan die lig gekom dat BAE Land Systems in die afgelope tyd ook heelwat nuwe pantser voertuie vir die VN maak — oënskynlik vir “toekomstige operasies” in die land. Die voertuie wat vir dié doel vervaardig word, is, soos alle VN voertuie, wit geverf, maar vertoon SANW-nommerplate.

                       

Wat hierdie “operasies” presies behels, is nog nie duidelik nie, maar sedert 2008 het gekoördineerde SANW en VN militêre bedrywighede in SA skerp toegeneem. Tenks en Olifant MK2B’s word dikwels tussen Pretoria en Johannesburg opgemerk. Ook langs die N17 van Brakpan af in die rigting van die N12. Talle pantser voertuie beweeg gedurig na die Swartkop-lugmagbasis naby Pretoria. Dis ook opmerklik hoe dikwels vragmotors met reuse lae-bed sleepwaens (waarop VN voertuie is), op paaie tussen Durban en die Noorde opgemerk word. (Sien foto bo van die VN pantservoertuig op die sleepwa, dit het ’n SA militêre registrasienommer).

In samewerking met BAE Systems word feitlik alle beskadigde pantserkarre tans deur ATE in Midrand (wat eintlik in die lugvaartkunde spesialiseer), herstel.

Na verneem word, is die VN magte glo hier ter voorbereiding vir ’n baie “spesiale vredesoperasie” wat verband hou met Nelson Mandela se begrafnis. Die scenario wat verwag word, lyk min of meer so: Onmiddellik na die aankondiging van Mandela se dood, sal dit vir (swart) werkers landswyd die teken wees "to down tools” (m.a.w. 'n reuse-staking) sodat die swart massa saam met die res van die wêreld tot en met die begrafnis kan gaan rou bedryf. Dis nou amptelik dat hierdie massa wat weens geografiese redes nie in staat sal wees om die verrigtinge by te woon nie, die geleentheid gegun moet word om die verloop daarvan eerstehands op televisie te kan volg. En waar sal hulle dit beter kan doen as in die reuse-sokkerstadions waarvan die meeste sedert 2010 verlate lê en deur onkruid ingeneem is.

’n Bekende SEB brouery in die Boland sit glo reeds met ’n kontrak om aan die der duisende dorstiges troos en dronkverdriet te bring, terwyl talle spyseniers met poetoepap en hotdog’s sal moet sorg dat die besope hongeriges nie dalk mekaar begin opeet nie.

Die sokkerstadions sal dus uiteindelik die doel dien waarvoor hulle in die eerste plek opgerig is!

Nadat Mandela begrawe is, sal daar tydelik kalmte wees totdat die “eregaste” wat gekom het vir sy begrafnis weer opgestyg en verkas het, en eers dan kan die langverwagte landswye geweld en chaos verwag word. Maar, goddank, die VN troepe sal byderhand wees om gou die “orde te herstel”.

Selfs Huisgenoot het in ’n onlangse artikel (Plan vir ’n droewe dag) ons solank sagkens voorberei vir Mandela se glorieryke “wees-gegroet-kluitedag”! Dit was die heel eerste berig ooit oor dié onderwerp in ’n Afrikaanse tydskrif; en dit skets nie net vir ons die voorbereidings wat getref word nie, maar gee ook ’n prentjie van die ontsaglike koste wat Mandela se hellevaart na die onderwêreld die belastingbetaler uit die sak gaan jaag.

Hy gaan blykbaar wel op Qunu begrawe word, maar eers nadat ’n amptelike, seremoniële staatsbegrafnis in Pretoria gehou is, en hy ’n tyd lank daar in staatsie gelê het. Eers dan word sy liggaam na Qunu geneem om daar neffens sy pa en oupa ingespit te word.

Qunu is ’n obskure, byna verlate gehuggie waar Mandela se weelderige dubbelverdiepinghuis staan, en is 150 kilometer van Oos-Londen af. Groot bedrywighede is hier aan die gang; maar alle kontrakteurs en werk spanne het opdrag gekry om hulle werk teen helfte April klaar te maak en die gebied te verlaat.

Uit die mond van die suigeling

’n Ma in Johannesburg het twee weke gelede haar sewejarige dogtertjie een middag by die skool gaan oplaai en die kind in trane gevind. Die dogtertjie het so erg gehuil dat sy nie dadelik vir haar ma kon vertel wat die rede is nie. Toe die kind uiteindelik tot bedaring kom, het sy gesnik: “Nomedi (swart kind) het vir my gesê dat die swartmense al ons blanke mense gaan doodmaak. Toe ek vir haar sê sy jok, toe sê sy sy ry elke dag met die taxi en sy hoor hoe hulle daaroor praat. Toe ek vir haar sê, maar hulle sal my mos nie doodmaak nie, het sy gesê hulle sal, want ek is ook wit...” Die ontstelde kind het toe aan haar ma sê dat sy nie meer wil skool toe gaan nie.

By die Umtata-lughawe, sowat 32 kilometer van Qunu af, word inderhaas bykomende aanloopbane gebou, asook ’n nuwe teerpad na Qunu, dis vir die dag wanneer die room van die planeet se elite (die koningshuise, presidente, wêreldleiers, groot sakemanne, superrykes, Hollywoodsterre, bekende sporthelde, dik nekke en ringkoppe) die droewige tyding van Madiba se laaste asemteug ontvang, en hulle met hul silwer valke soos ’n swerm brommers op Umtata gaan toesak — dan moet daar genoeg landingsplek vir almal wees. Die nuwe, breë teerpad sal hulle tot op Madiba drumpel bring. Nie ver van sy reuse-kasarm af nie, het ’n vulstasie en luukse hotel intussen ook verrys. Die elite is mal oor gerief, en die meeste het al karre by Avis op Umtata vir dié droewe dag bespreek.

’n Kontrakteur wat kommunikasie verbindingslyne moet aanbring tussen Qunu en Mandela se geboorteplek, 30 kilometer daarvandaan, is aangesê om dit so gou moontlik af te handel, aangesien daar vroeg in April toetsuitsending gemaak moet word.

Waarom die dringende haas dat alles teen middel-April moet klaarkom?

Het dit dalk iets te doen met Jacob Zuma se onlangse “voorspelling” dat hy die vryheidsvegters by hulle eindbestemming op Vryheidsdag (27 April) gaan sien?

Net meer as 'n jaar gelede het hy op die ANC se 100-jarige feesvieringe in Januarie 2012 nie net ’n bul ter ere van sy voorvadergeeste met ’n spies doodgesteek en geoffer het nie, maar gedurende die seremonie ook lyf swaaiend en al singende die blankes gewaarsku dat hy en sy “kabinet" hulle nog met masjiengewere gaan doodskiet, en dan sal hulle, die Boere, hardloop! "…Ons gaan hulle doodmaak!" het hy gesing. "…Ons gaan hulle doodmaak! … Hulle skiet, hulle is lafaards! Hulle verkrag! Skiet hulle, hulle is honde! Skiet, skiet, skiet die Boer…”

Sy onderdane het baldadig saamgesing en ook baie goed na hom geluister, want die moorde op ons boere het sedertdien drasties toegeneem.

Waar was die media en die Menseregtekommissie (MRK) tóé? Waarom is Zuma nie voor stok gekry nie? Maar toe 'n blanke prediker, Willie Smith, in sy boek, Die Raadsplan, tekste uit die Bybel aanhaal wat daarop dui dat God nie alle mense as gelykwaardig beskou nie, gil beide media en MRK ten hemele dat Smith 'n "inbreuk maak op die reg tot menswaardigheid en die reg tot gelykheid op grond van ras", en dat die uitsprake "in die boek 'n bedoeling het om seer te maak". Daarenteen het Zuma ten aanskoue van die hele wêreld op TV dit uitbasuin dat hy én sy kabinet alle blankes gaan doodskiet! Malema het presies dieselfde gedoen.

Maar nou word Willie Smith skielik "beveel" om 'n "reeks programme (nogal onder leiding van die bedenklike Raad van Kerke — God behoede hom!) oor rassisme aan die Universiteit van die Vrystaat te deurloop". Waarom nie ook Zuma en Malema nie? Of is hulle haat en rassisme geregverdig?

Willie Smith het geen swarte met die dood gedreig, van "verkragting" of van "lafhartigheid" beskuldig nie, nog minder as "honde" uitgeskel! Waarom word net hy dan uitgesonder en verplig om die programme te deurloop? En ons vra weer: Waarom nie ook Zuma-hulle nie? Wat anders het ons hier as 'n gruwelike diskriminasie teen die blanke?

Ja, en, glo dit as u wil, dit was sowaar as God mede-BLANKES wat die klag teen Smith gaan lê het! Hoekom het hulle nie ook vir Zuma, Malema, ens., aangekla nie? Mens kry die indruk hulle soek die guns van die verloopte Wêreldraad van Kerke en die goddelose regime.

Dis opvallend dat Huisgenoot geen melding maak van die ANC regering se opdrag aan een van die grootste spyseniers in Gauteng om, wanneer die opdrag gegee word, hulle binne 24 uur gereed moet wees om aan minstens 1 miljoen mense kos te voorsien by die Coca Cola Dome (foto links) in die noorde van Johannesburg nie. Die kontrak hiervoor is reeds gesluit en beloop R186 miljoen.

Om Middernag 28 Maart 2013 is Nelson Mandela weer in die hospitaal opgeneem vir ’n ou longkwaal. Zuma het op BBC in Zoeloe aan sy mense gesê om gereed te maak vir die ergste.

Voorwaar, die uurglas se laaste sandkorreltjies is besig om uit te loop!

En dan? Ja, wat dan?

Waarom hoor ons skielik helder en duidelik Siener van Rensburg se stem, wat byna tien dekades moet oorbrug: “Ek sien ’n doodskis wat in ’n graf afsak, vure wat uitkom, maar een groot vuur wat voor uitkom…”

Johannesburg! O, Johannesburg!

 

12 APRIL 2013

Iets interessant vir u om te lees

Mandela terrorist Church Street bomb Pretoria Hesigned Off

Nelson Mandela – The Bombing Record

   

20 MAY 1983: COMMEMORATION OF THE CHURCH STREET BOMB, PRETORIA –  AND JOHANNESBURG MAGISTRATE’S COURT BOMB 20 MAY 1987

‘Brothers and Sisters, Learn from Mandela’ In his book  Long Walk to Freedom Nelson Mandela wrote that as a leading member of the ANC’s executive committee, he had “personally signed off” in approving these acts of terrorism, the pictures and details of which follow below. This is the horror which Mandela had “signed off” for while he was in prison – convicted for other acts of terrorism after the Rivonia trial. The late SA president P.W. Botha told Mandela in 1985 that he could be a free man as long as he did just one thing: ‘publicly renounce violence’. Mandela refused. That is why Mandela remained in prison until the appeaser Pres F W de Klerk freed him unconditionally. The bottom line? Nelson Mandela never publicly renounced the use of violence to further the ‘cause of freedom’.

When Mandela was arrested on his Rivonia farm hideout near Johannesburg, the following munitions and bomb-making equipment were confiscated with him and his comrades.

(Read his ‘Rivonia trial’  transcripts for all the details, starting with his heroic opening statement: “I am prepared to die…’  http://www.anc.org.za/ancdocs/history/rivonia.html – clearly he didn’t care whether all those innocent civilians whose tortured and mutilated bodies can be seen below, died either)

 • 210,000 hand grenades
 • 48,000 anti-personnel mines
 • 1,500 time devices
 • 144 tons of ammonium nitrate
 • 21,6 tons of aluminium powder
 • 1 ton of black powder

For the testimony submitted to the Truth and Reconciliation Commission by these terrorists themselves about the war they waged against the peoples of South Africa, view the TRC website – but also note that Nelson Mandela has never personally had to testify about his role in approving of these atrocities: http://www.doj.gov.za/trc/amntrans/index.htm

21,000 surviving victims of these atrocities testified; 849 people received amnesty; 5,392 people were refused amnesty: Archbishop Desmond Tutu ‘s Truth and Reconciliation Commission – which was set up to ‘wash away all the sins’ and ‘start with a clean slate’ (*under the new government after 1994),  took the testimony of approximately 21,000 victims; and 2,000 of these survivors appeared at public hearings. The commission received 7,112 amnesty applications. Amnesty was granted in 849 cases and refused in 5,392 cases, while other applications were withdrawn. The work of the Amnesty Committee is available for review on the TRC’s home page: http://www.doj.gov.za/trc/amntrans/index.htm

20 May 1983 – Church Street bomb, Pretoria killed: 19 people – 17 men, two women (8 blacks, 9 whites)

Mandela terrorist Church Street bomb Pretoria Hesigned Off

Mandela terrorist Church Street bomb Pretoria he signed off

Kerkstraat Bom

The police investigation of the bomb explosion in Church Street West, PRETORIA, on the 20th of May 1983 at 16:28, brought the following facts to light:

 • The bodywork of the vehicle in which the bomb had exploded, had totally disintegrated. The engine number had been scoured off. By means of the chassis number found amongst the rubble, the vehicle could be identified as a cream-coloured 1982 model Colt Galant. It had been stolen on the 19th of June 1982 from the premises of Mr V.A. Sabattier at number 5, Sixth Avenue, Edenvale. Amongst the rubble a piece of the vehicle’s number plate was also discovered. The registration number started with “SD”.

As a result of the explosion, 19 people died – 17 men (8 black, 9 white) and 2 women.

 • Considerable damage occurred to buildings and vehicles in Church Street West between Bosman and Schubart Streets. The damage amounted to approximately R4 000 000 in the terms of 1983.
 • Evidence was obtained that a cream-coloured Colt Galant with a “SD” registration number had been brought to the home of Bakayi Ezekiel Maseko at Block J 2824, Mamelodi on 20 May 1983 at about 11:00 by a certain Freddi Butana Shongwe of Block B388, Mamelodi. Shongwe asked a certain Jerry Shabangu whether the origin of a vehicle could still be ascertained after the engine number had been removed. He showed the cream-coloured Colt Galant to Shabangu where it had been hidden behind Maseko’s home. Shongwe mentioned to Shabangu that the vehicle would be used for a “great undertaking”, without saying what this “undertaking” would entail. Maseko’s wife, Anna, saw Maseko and Shongwe removing the engine number with an electrical sander.
 • At about 15:50, Shongwe hurriedly left in the Colt Galant, with Maseko following him with the latter’s Kombi. They were in such a rush that they left the electrical sander outside the home where they had been working with it.
 • From the 20th of May 1983, Shongwe and Maseko did not return home, and their families started looking for them.
 • On the 28th of May 1983, Maseko’s Kombi was found behind the Poyntons Building in Schubart Street, Pretoria. The vehicle was not locked. Inside the vehicle, a jacket of Shongwe which he had been wearing on the 20th of May 1983 was found, as well as a paper bag, containing a portable radio. After the vehicle and its contents had been removed, the families started suspecting that Maseko and Shongwe might have been amongst the victims of the explosion. Maseko’s body was subsequently identified at the Government Morgue. His body had been found on the northern side of Church Street, right opposite the place where the bomb had exploded.
 • After the explosion on the 20th of May 1983, several body parts were found scattered all over the scene of the explosion. On the 13th of June 1983 the feet of this person was identified by his mother as being those of Freddie Shongwe. Shongwe’s wife also identified a piece of trousers and a belt found at the scene, as items belonging to Shongwe. From the dispersal and parts found on the wreckage, it could be deduced that Shongwe had been inside the vehicle at the time of the explosion.
 • According to evidence given by a witness who had been sitting in her car in front of the Nedpark Building in Church Street West, Pretoria, on the 20th of May 1983, a cream-coloured Colt Galant had parked in front of her. Immediately after the vehicle had come to a standstill, the explosion followed.
 • On the 7th of July 1983, Anna Maseko handed the electrical sander, as well as the portable radio, to the investigators. Upon examination it was found that the portable radio discovered in Maseko’s Kombi, had been fitted with a remote control. Experts found this remote control to be fully functional. It was also able to detonate explosives from a distance. According to the experts, the frequency at which the remote control had been set, is extremely sensitive and could have been activated by other factors coming within the range of the control unit.
 • In Maseko’s clothes in his home, cash to the value of R3 000 was found. Anna Maseko could not find any explanation for the origin of this money. She had used some of the money for funeral costs.
 • Shongwe and Maseko had previous convictions for “housebreaking and safe robberies”.
 • On several occasions, Shongwe and Maseko accompanied each other to Swaziland. Shongwe sometimes visited Swaziland as often as twice per month. Evidence was found that Shongwe had been seen at the homes of well-known members of the African National Congress (ANC) in Swaziland. Shongwe is a cousin of a trained ANC member, Johannes Mnisi. According to information received, Shongwe and Maseko had had contact with Mnisi in Swaziland. It was also established that Shongwe had last visited Swaziland from 16 to 17 May 1983.

During the activities of the Truth and Reconciliation Commission (TRC), amnesty for the Church Street Bomb was granted to Aboobaker Ismail, former head of Umkhonto we Sizwe’s unit for special operations, and Johannes Mnisi. In spite of the fact that the ANC in the past had already acknowledged that the actions of its military wing, Umkhonto we Sizwe (MK), “at all times had been subject to the political leadership of the ANC”, no member of the ANC’s NEC of that time ever applied for amnesty for the Church Street Bomb. http://www.afriforum.co.za/english/?p=874 More pictures at: http://pvj-kerkstraatbom.blogspot.com/

Johannesburg Magistrate’s Court 20 May 1987

Amanzimtoti Shopping complex KZN 23 December 1985

Mandela Amanzimtoti Bomb 23 Dec 1985

Amanzimtoti Bomb 23 Dec 1985

many more pictures at: http://pvj-amanzimtotibom.blogspot.com/

Krugersdorp Magistrate’s Court 17 March 1988:

Krugersdorp Magistrate Court Bomb 17 March 1985

The Krugersdorp bomb was planted by an Afrikaner ANC-member - Heinrich Grosskopf – according to his testimony at the Truth and Reconciliation Commission. At a later stage Mohammed Iqbal Shaik also alleged before the Truth and Reconciliation that he, Shaik had also been responsible.

Krugersdorp Magistrate Court Bomb 17 March 1988

http://pvj-krugersdorpbom.blogspot.com/

Durban Pick ‘n Pay shopping complex 1 September 1986

Durban PickNPay Sept 1 1986 bomb

Durban PickNPay Sept 1 1986 bomb victims

http://pvj-durbanbom.blogspot.com/

Pretoria Sterland movie complex 16 April 1988 – limpet mine killed ANC terrorist M O Maponya instead

Pretoria Sterland Bomb 16 April 1988

Pretoria Sterland Bomb 16 April 1988

Johannesburg Magistrate Court Bomb 20 May 1987

http://pvj-sterland.blogspot.com/ Johannesburg Magistrate’s Court 20 May 1987

http://pvj-johannesburgbom.blogspot.com/ Roodepoort Standard Bank 3 June 1988

Roodepoort Standard Bank 3 June 1988 Bomb

Roodepoort Standard Bank 3 June 1988 Bomb

Mandela Roodepoort Standard Bank 3 June 1988 Victim

many more pictures on:

many more pictures on: http://pvj-roodepoortbom.blogspot.com/

And much, much more on these videos:

Access all the scenes of the bomb attacks approved by Nelson Mandela and his cohorts in the ANC

These terrorists were pardoned under the Promotion of National Unity and Reconciliation Act, No. 34 of 1995, July 26, 1995. Nelson Mandela has however never publicly sworn off the use of violence to further the cause of ‘freedom’ to this day and has never testified before the now disbanded Truth and Reconciliation Commission. He did give a speech when he formally received its report. during his presidency.    http://www.info.gov.za/speeches/1998/98a29_trc9811312.htm

21,000 victims of these atrocities testified, 849 people received amnesty, 5,392 people were refused amnesty:

The TRC took the testimony of approximately 21,000 victims; and 2,000 of them appeared at public hearings. The commission received 7,112 amnesty applications. Amnesty was granted in 849 cases and refused in 5,392 cases, while other applications were withdrawn. The work of the Amnesty Committee is available for review on the TRC’s home page:

http://www.doj.gov.za/trc/amntrans/index.htm“Brothers and sisters, learn from Mandela’ , message on his 92nd birthday…http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=nw20100718222032558C525906

Lede Teken In

Gaan Na Bo