Muur van Herinnering

Ons onthou diegene wat oorlede is en ‘n belangrike bydrae gemaak het tot die AWB en ons Volk.