Muur van TROTS

Diegene wat uitstaande dade doen of gedoen het in diens van van die AWB en ons Volk