• Slider Image

AWB Skiet Dag 10 November 2018

AWB Skiet Dag 10 November 2018

Plek: Derby Skietbaan Noordwes
Tyd:  Inskrywings begin om 07h30
Koste:  R50 baanfooi per skut

Kom bymekaar 06h00 by Derby Afdraai… vetrek om 06h15

GEEN ONWETTIGHEDE ASSEBLIEF

Onthou eie stoel en Sambreel/Gazebo
AMMUNISIE KAN BESTEL WORD by Brig. Bezuidenhout 084 250 2150

LEKKER POTJIEKOS BESKIKBAAR!
Beskikbaar teen ‘n fooitjie: Koffie, Koeldrank, Water en Lekker Pannekoek

DERBY SKIETBAAN – 10 NOVEMBER 2018

STANDAARDISERING VAN SKIETBYEENKOMSTE: AWB 1. Met die oog op komende skietbyeenkomste, is opdrag gegee dat ‘n standaard prosedure vasgestel word.

2. Die volgende aanbevelings word gedoen: 2.1 GEWEER 2.1.1 Kaliber: 223 en groter. Kleiner kalibers beskik nie die verlangde rykafstande nie. 2.1.2 Afstande: 50m uit die vuis, staande. 100m vanaf skiettafel met geen ondersteuning soos sandsakkies. 150 en 200m, dooierus oor sandsakkies. Vyf (5) skote per afstand. Daar kan van valplate gebruik gemaak word, indien dit beskikbaar is.

2.2 HANDWAPENS (PISTOOL/REWOLWER) 2.2.1 Kaliber: Enige kaliber. 2.2.2 Afstande: 5, 7, 9 en 12 meter. Al genoemde afstande word staande geskiet. Vyf (5) skote per afstand – 60 sekondes (1 minuut.) Indien ‘n lid van ‘n BXP of handkarabyn gebruik maak, kan hy wel die afstande skiet, maar sal telling apart gehou word. Die lede het ‘n voordeel bo die ander skuts, aangesien die wapen oor ‘n opvou kolf beskik en teen die skouer vasgedruk word.

3. ALGEMEEN 3.1 Om onmin te verhoed moet lede poog om met hul eie wapens te skiet en net in spanverband mekaar se wapens te leen. 3.2 Alle skuts is verplig om wapenlisensies te toon en die betrokke baanregister te teken. 3.3 Spanne van vyf (5) lede behoort ingeskryf te word, vir bepaling van beste span. 3.4 Waar gebiede minder as vyf (5) lede het, sal hierdie skuts slegs meeding vir beste skut vir

die onderskeie wapens. 3.5 Pryse moet deur die gebied wat die skietdag aanbied, gereël word. • Beste skut – telling lang geweer. • Beste skut – telling handwapen. • Beste span – telling lang geweer en handwapen. • Beste span – algeheel 3.6 Daar moet gepoog word om dames ook by die skietdae te betrek en ook om vir pryse mee te ding. 4. Skietoefening moet om 09h00 begin. Inskrywings kan reeds vanaf 07h30 geskied. 5. Daar is toiletgeriewe by die skietbaan . 6. Daar is ‘n bestaande afdak. Elkeen – deelnemer asook lede wat nie by die oefening betrokke is nie – bring eie stoel vir gerief. 7. Indien ‘n gebied nie oor genoegsame baanoffsiere beskik nie, moet vroegtydig reëings met ander gebiede getref word. 8. Die plaaslike SA Jagtersvereniging moet ook genader word sodat lede se deelname vir die dag na hul gestuur kan word. 9. Wapens moet te alle tye in skede of geweersak wees.

10. Bril en gehoorbeskerming sal gedra word op die baan. Geen doppies in ore nie slegs oor- mowwe. Indien u nie het nie, sal dit voorsien word.

11. Ouers is verantwoordelik vir hulle kinders en hulle moet ten alle tye onder toesig wees. 12. Terrein moet ten alle tye skoon en netjies gehou word. Na afloop van die verrigtinge, moet alle doppies opgetel en verwyder word. 13. Genoegsame hulp moet vir die dag gereël word sodat dit nie nodig vir skuts is om self hul teikens af te haal nie. 14. Verversings sal te koop aangebied word en u word versoek om die streke te ondersteun.

Brig. Jerry Bezuidenhout Bevelvoerder Noord-Wes Streek (Organiseerder skietdag)

Kaart na Skietbaan

Durban Openbare Vergadering

Openbare AWB vergadering sal in Durban gehou word Donderdag 18 Oktober 2018 stiptelik om 19:00 te Firwood Sportsklub, Northdene, Durban.

Hoofspreker: Leier Steyn von Ronge.

Vir verdere inligting en navrae kontak gerus vir

/Kmdt. Hendrik Meyer 073 532 8693 of

Kol. Ken Terblanche 078 451 5431.

Richardsbaai Openbare Vergadering

Openbare AWB vergadering sal in Richardsbaai gehou word Dinsdag 16 Oktober 2018 stiptelik om 19:00 te Nyati Lodge Birdswood, Richardsbaai.

Hoofspreker: Leier Steyn von Ronge.

Vir verdere inligting en navrae kontak gerus vir

H/Kmdt. Danie Heenop 0630115704 of

Kol. Ken Terblanche 078 451 5431.

Krugerdag

Na die 1994 verkiesing het die ANC regering Krugerdag weggeneem as deel van hulle aanslag op ons Volk se taal en kultuur.  Krugerdag, ook bekend as Heldedag, is sedert 1882 gevier terwyl Paul Kruger nog gelewe het.  Hy was op daardie stadium nog adjunkpresident, maar omdat hy soveel respek van volksgenote geniet het is sy verjaardag, 10 Oktober, met ‘n feesdag gedenk.  In 1883 het die dag ‘n openbare vakansiedag geword.  Toe die  Zuid-Afrikaansche Republiek deur Brittanje verslaan is het hulle ook die dag nie meer as openbare vakansiedag erken nie. Selfs met Uniewording is die dag nie weer ingestel as vakansiedag nie en het dit so gebly tot 1952.  Toe die Nasionale Party aan bewind kom het hulle in 1952 die dag ingestel as Heldedag hoewel meeste mense dit steeds Krugerdag genoem het.  Dit het aanvaarbaar geword om beide name te gebruik waar verwys word na 10 Oktober.

Ons onthou en vier vandag Krugerdag en onthou ook ons helde uit ons geskiedenis.  President Paul Kruger het ons dan ook geleer: “Neem uit die verlede wat goed is en bou daarop vir die toekoms”

State President Paul Kruger at his inauguration in 1898

AWB Vaaldriehoek Skenkings

Die AWB Vaaldriehoek streek was die naweek by n wit plakkerskamp uitreiking gewees.

Ons het in Samewerking met vele organisasies skenkings ingesamel met insamelings veld togte en met behulp van media, skenkings gekry vir die doel van uit deel van voedsel en kleurasie en speelgoed vir kinders en Groot mense wat in wit plakkers kampe woon agtig is en nie regig n inkoste het nie die Las vir n paar dae te Kan verlig. One is met ope hande ontvang en die behoeftiges is gehelp in 2 verskillende kampe. Ja daar is baie politiek in die kampe met uit deel van voedsel en kleure wat ontvang word Deur mense wat daar bly en die eienaars van die perseel. Ons doel is bereik en die voedsel en speelgoed het op regte plekke uitgekom. Dit is baie hartseer om te sien hoe ons mede mense so verval en agteruit gegaan het weens elke een se eie omstandaghede. Ons vra vir meer nie bederfbare voedsel en Dames benodaghede aseblief. Klere is nie nodag nie omdat hulle in hul Klein kamerkies nie kaste het nie en ook nie plek het om klere te bere nie.

 

Mediaverklaring: Ramphosa se leuens

Ramaphosa se stelling in die buiteland dat daar geen moorde op wit plaasboere in Suid-Afrika plaasvind nie en ook geen grondgry

pe (“land grabs”) nie, is so ‘n blatante leuen dat mens nouliks kan glo dat iemand in sy posisie so vermetel en onbeskaamd kan wees om in weerwil van al die feite op die grond en die getuiens daaroor in die plaaslike en internasionale media, sulke twak te praat en dan te verwag dat die internasionale gemeenskap hulle aan hom moet steur. Hy wéét mos ander ander lande het ambassadeurs en intelligensie-agente in Suid-Afrika wat hulle regerings inlig oor wat hier aangaan.

Dit is nou die man wat wil hê die Veiligheidsraad van die VN moet hervorm (getransformeer) word om aan Afrika groter seggenskap en mag in dié liggaam te gee! Met so ‘n demonstrasie van onverantwoordelikheid en ongeloofwaardigheid sidder ons vir die wêreld as daar aan sy pleidooi toegegee moet word.

Ramaphosa se stelling het getoon hoe koud die moordveldtog teen die witmense in Suid-Afrika hom en sy regime laat, en dat hulle nog dieselfde gees van terrorisme  in hulle omdra as waarmee hulle voor 1994 hulle veldtog van moord en terreur gevoer het. Hoe waar tog dat ‘n jakkals van haar verander, maar nie van snaar!

Met elke sodanige optrede is daar gelukkig méér volksgenote wat tot die besef kom dat die kunsmatige saamboerdery van wit en swart in een staatsbestel ‘n onmoontlikheid is wat so gou moontlik beëindig moet word.

Andries Breytenbach
Voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad en leier van die HNP

Tel: 012 802 4285
Mobiel: 082 322 6590
E-pos: andries.breytenbach@gmail.com


AWB Opleiding Dagkamp – Klerksdorp

Die AWB Noord-Wes Streek het op 9 September 2018 ‘n opleidings dagkamp gehad vir lede sowel as nie-lede net buite Klerksdorp. Opleiding deur bekwame AWB instrukteurs is gegee in Wapen hantering sowel as Selfverdediging en onwapening van aanvallers. Alle offesiere, lede van die AWB sowel as nie-lede en hulle gesinne was genooi. Die doel van hierdie dagkamp was om mense wat wapens het of van voorneme is om wapens aan te skaf, of selfs in ‘n situasie beland waar hulle enige wapen moet hanteer, meer bewus te maak van veilige hantering en taktiek met ‘n handwapen in verskeie situasies. Wapen veiligheid is bespreek sowel as wetgewing ten opsigte van die gebruik van jou eie wapen asook wapens in besit van ander.

Kinders wat oud genoeg was is ook ingeluit in die opleiding om hulle ook attent te maak oor hoe hulle hulself en gesin kan vededig tydens ‘n aanval. Vuurwapen drills is geoefen om mense gewoond te maak aan metode van wapen hantering. Almal, oud en jonk, is ook ‘n geleentheid gegee om ‘n vuurwapen, onder toesig van instrukteurs, af te vuur. Vir sommige mense was dit hulle eerste keer dat hulle ‘n wapen kon hanteer en afvuur. Streng sekuriteit en veiligheid was gehandhaaf tydens die opleiding.

Ons wil alle offesiere wat deel was van die beplanning en uitvoering hartlik bedank. Dank ook aan almal wat die dagkamp bygewoon het. Ons nooi graag enige persone wat toekomstige dagkampe wil bywoon om kontak te maak met julle streek offisiere of die AWB Hoofkantoor. Ons hoop om meer van ons Volk se mense by opleiding sessies te sien. Ons dank ons Hemelse Vader, wat ons die vermoeë gegee het om n volk te kan lei en ‘n voorbeeld te kan wees om ons volk na vryheid te kan lei. Word deel van die AWB sodat jy ‘n positiewe bydrae kan lewer vir jou Volk.

 

Persverklaring: Sesesering

 

Na aanleiding van die onlangse media verklarings en persberigte, aangaande die sogenaamde sesesering deur ‘n groepering van die Khoisan bevolking, en dat dit met die hulp, samewerking en ondersteuning van sogenaamde ver-regse groepe plaasgevind het. Wil die Afrikaner Weerstandsbeweging dit onomwonde stel en verklaar dat die AWB hom van die sogenaamde aksie distansieer en geen deel daarin gehad het nie. Die AWB plaas dit op rekord dat hy as ‘n Volksorganisasie en of sy lede op geen manier betrokke was of sal wees by aktiwiteite wat nie verband hou met sy eie strewe na soewereine selfbeskikking en die veiligheid van sy volksgenote nie.  Die AWB is nie gemoeid met enige volksvreemde organisasies nie.

Aldus gedoen en geteken te Ventersdorp op hierdie 31ste dag van Julie 2018.

Generale staf en uitvoerende raad van die AWB