Volksaamtrek, Paardekraal

 

2 Junie 2018

Ter herdenking van Republiekwording in 1961, die ingebruikneming van die Oranje Blanje Blou as landsvlag in 1928 en die skryf van Die Stem van Suid-Afrika in 1918.

Die volksaamtrek word deur die HNP, AWB en die Verkennersbeweging gereël.

Bykans 30 ander Afrikaner-organisasies is genooi om deel te neem.

Program:

07:00 Aankoms en Terrein-inrigting
09:00 Opening:
09:10 Verwelkoming Mnr Henk van de Graaf
09:15 Samesang van volksliedere
09:30 Vlagseremonie
09:50 Vlaghysing: Oranje Blanje Blou (In stilte. Almal staan op aandag)
Samesang:Die Vlaglied
10:00 Toespraak:  Mnr Steyn van Rönge     Die Oranje Blanje Blou
Samesang:  Die Stem van Suid-Afrika, Strofe 1
10:30 Toespraak: Mnr Alwyn de Klerk                    Die Stem van Suid-Afrika
Samesang: Die Stem van Suid-Afrika, Strofe 2 en 3
11:00 Toespraak:Herdenking van Republiekwording
Mnr Andries Breytenbach
11:30 Die Volksverkiesing (13/10/2018)

Mnr Christo Snyman

11:45 Bedankings

Mnr Henk van de Graaf

12:00 Afsluiting:

4e Strofe van Die Stem van SA

LAAI PROGRAM IN PDF FORMAAT AF