KRANSLEGGING 6 APRIL 2024

Almal welkom ons kom 8h30 bymekaar by HK Ventersdorp.

Vertrek dan in konvooi na die plaas.