GEDAGTE VIR VANDAG 28 MAART 2024

‘N LIGGIE VAN BO

Om die volheid van God se liefde te ken

en in sy groot genade te glo,

moet jy soms in die stikdonker wees,

met net sy liggie van bo.

Hy laat sy lig in die donker

uitstraal vir die opregtes, hy is

genadig, barmhartig en regverdig.

Psalm 112:4

Dank die Here vandag, want

Hy is jou veiligheidslamp; ‘n lamp

wat altyd daar is en altyd skyn,

hoe donker dit ook al mag wees.