GEDAGTE VIR VANDAG 17 APRIL 2024

EWIGE LEWE

Die dood is ‘n deur na die ewige lewe,

Ek hoef nie meer daarvoor van angs te bewe.

God self het daardeur ingegaan

en die weg na die ewigheid vir my gebaan.

PSALMS 23

Die Here is my herder.

1 ‘n PSALM van Dawid.

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

2Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

3Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

4Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

6Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

Verander vandag nog jou lewe sodat jy beter toegerus is vir wat kom,

want Jesus het verseker dat jy tot in ewigheid sal lewe.