Category Archives: AWB

GEDAGTE VIR VANDAG 13 MAART 2024

DIE KRAG VAN GEBED

Nadat Hy hulle laat weggaan het, het Hy alleen

teen die berg uit gegaan om te gaan bid.

Toe dit donker word, was Hy alleen daar teen die berg.

Matteus 14:23

Matteus 14:23 vertel ons dat Jesus alleen met God wou wees na ‘n skynbaar besonder

uitputtende dag waarin hy gepreek, geleer en siekes gesond gemaak het.

Miskien is ons gebede kragtiger wanneer vemoeidheid ons dwing om die

geveinsdheid van “godsdienstige” taalgebruik af te skud, ten guste van direkte

kommunikasie met die God in wie se hande ons, ons lewe geplaas het.

Praat vanaand eerlik en openhartig met God oor die bekommernisse

in jou lewe, en maak die begeertes van jou hart aan Hom bekend.

GEDAGTE VIR VANDAG 12 MAART 2024

GOD WEET WAT DIE BESTE IS

Moenie kla oor die kruis

wat God op jou skouers laat rus –

Hy het dit self vir jou gemaak,

en Hy weet wat die beste is.

Vertrou volkome op die Here en

moenie op jou eie insigte staatmaak

nie. Ken Hom in alles wat jy doen en

Hy sal jou die regte pad laat loop.

Spreuke 3:5-6

Dra vandag jou kruis sonder om

te kla – onthou, die Meesterskrynwerker

het dit self vir jou gemaak.

GEDAGTE VIR VANDAG 8 MAART 2024

SEISOENE VAN DIE HART

Net so seker as wat die winter moet kom,

sal die skoonheid van die lente daarna blom;

net so kom die vreugde weer na die smart –

Al loop hy en huil terwyl

hy die saaisak dra, hy kom juigend

terug terwyl hy sy gerwe dra.

Psaml 126:6

Vergelyk die seisoene van die jaar met

die seisoene in jou eie hart en lewe.

GEDAGTE VIR VANDAG 7 MAART 2024

DEUR GOD GELEI

Daar is baie wat ons nie verstaan,

waaroor ons nie helderheid kry:

daarom is dit so belangrik

om ons deur God te laat lei.

Om te leef soos die Here dit wil,

is die krag van die opregte.

Spreuke 10:29

Laat die hand van God jou

vandag in die regte rigting lei.

GEDAGTE VIR VANDAG 6 MAART 2024

‘N HEMELSE KROON

Die mens wat sy kruis elke dag dra,

ontvang eendag ‘n hemelse kroon –

onthou, daar kan geen verlossing wees

as God se liefde nie in hom woon.

Die regverdige word geseën.

Spreuke 10:6

Streef vandag na hoër en beter

dinge, bid sonder ophou en

hou vas aan die geloof en liefde

wat slegs God jou kan gee.

GEDAGTE VIR VANDAG 5 MAART 2024

LEER OM GOD TE ONTMOET

Om God se grootheid te verstaan

en Hom te volg dag na dag,

moet ons eers leer om Hom te ontmoet

en in stilte op Hom te wag.

Probeer liewer wysheid bekom

as goud, liewer insig as silwer.

Spreuke 16:16

Maak vandag tyd om oor

die Woord van God na te dink.

GEDAGTE VIR VANDAG 4 MAART 2024

VERTROU OP GOD

Vertrou op God wat ewig, altyd is,

God sal jou krag gee en jou bystaan.

Hy gee vreugde na die smart.

Wie met wyse mense omgaan,

kry self wysheid.

Spreuke 13:20

Werk vandag daaraan om meer te vertrou en minder te twyfel.

GEDAGTE VIR VANDAG 1 MAART 2024

NEEM JOU KRUIS OP

Is jou kruis vandag te swaar om te dra?

Dit wat God jou oplê, te veel gevra?

Dink dan aan Jesus se kruis en lyding wat ook vir jou verlossing bring.

Hulle bind my hande en voete vas. Psalm 22:17

AWB MEDIAVERKLARING

Die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) het met skok en teleurstelling  kennis geneem van die vernietiging van die AMPIE BOSMAN kultuurhistoriese museum tesame met sy inhoud deur ‘n brand op Dinsdag 24 Oktober 2023 te Lichtenburg.

Dié insident is deel van ‘n patroon wat al meer beskadiging en vernietiging van Afrikanerkultuurskatte en Boereerfenisterreine tot gevolg het: grafskendings, verdwyning van kultuurhistoriese voorwerpe in die sorg van staatsbeheerde liggame, vandalisering van Boere-gedenkterreine en insidente van brandstigting wat permanente verlies van die Afrikaner se kultuurhistoriese erfenis tot gevolg het.

Die vernietiging van die Ampie Bosman kultuurhistoriese museum is die mees resente en waarskynlik die grootste verlies aan kosbare erfenisbates en onvervangbare kultuurskatte wat die geskiedenis van die Boerevolk op die platteland uitbeeld. Dié verlies is die direkte gevolg van wanbestuur op alle regeringsvlakke en vorm ‘n patroon wat te Lichtenburg met die vandalisering van genl. Koos de la Rey se graf en diefstal van sy borsbeeld aldaar ‘n aanvang geneem het. In dié geval het die onbeholpe ondersoek van die SAPD nog geen nadelige gevolge vir die skenders gehad nie. In geval van die Ampie Bosman kultuurhistoriese museum is die vernietiging voorafgegaan deur twee dae van betogings, brandstigting en openbare oproer. Die SAPD het geen sigbare stappe geneem om openbare geboue en eiendom te beveilig nie, ten spyte van die feit dat alle aanduidings bestaan het dat openbare eiendom bedreig word.

Die AWB hou die SAPD direk verantwoordelik vir die gebrek aan polisiëring en beveiliging van erfenisbates wat tot hierdie ramp aanleiding gegee het. Voorts word die Munisipale owerheid aanspreeklik gehou vir die onverantwoordelike wyse waarop dié kultuurhistoriese museum bestuur en instand gehou is. Ten spyte van herhaalde oproepe dat die artefakte en versamelings in dié museum onder beter erfenisbestuur geplaas word is daar niks aan gedoen nie.

Die AWB versoek dat die SAPD spoedeisend die resultate van die ondersoek na moontlike brandstigting sal openbaar. Voorts oefen die AWB die reg uit om self ondersoek na die oorasake van die brand te doen, die omvang van die skade te bepaal en diegene wat vir die verlies verantwoordelik is, aanspreeklik te hou. Die AWB doen ook ‘n dringende oproep aan bruikleenhouers van artefakte wat vernietig is om met die AWB in verbinding te tree sodat siviele aanspreeklikheid van die betrokke owerheidsinstansies bepaal kan word.

Uitgereik deur:              AWB

Datum :                            25 Oktober 2023

Navrae : Steyn von Rönge  –   Leier van die AWB

                                           awbhoofkantoor777@gmail.com       018 – 2643669

                                           steyn@awb.co.za                                 082 – 5745365

AWB 50ste BESTAANSJAAR

DINEE

8ste Julie 2023

Plek:                   WAWIEL COUNTRY LODGE

                            VENTERSDORP

Tyd:                     12h00

Koste:                 R250-00

                            (Kontant kroeg)

                             Geen Denims, Tekkies of Kortbroekke nie

Kleredrag:           Semi-Formeel

                            AWB Dasse mag gedra word.

                            Dasse beskikbaar by Hoofkantoor teen R120elk

Kaartjies moet betaal word by die 1ste Junie 2023

Bespreek  so gou moontlik by HK,  daar is net 100 kaartjies beskikbaar.

U kan self die onderstaande verblyf reël, dit gaan nie deur HK behartig word nie.

VERBLYF

Wawiel Country Lodge

0795062490

Mosaic B B

083456 6110

Doc Villa018 264 4456/ 0745349868