Muur van SKANDE

Vir diegene wie die AWB en die Volk se naam oneer en skade berokken of berokken het